Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Übung zu Marketing Mix (Bachelor)

Übung zu Marketing Mix (Bachelor)
type:
semester: SS 2017
time: 26.04.2017
14:00 - 15:30 täglich
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau


03.05.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

10.05.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

17.05.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

24.05.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

31.05.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

07.06.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

14.06.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

21.06.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

28.06.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

05.07.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

12.07.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau

19.07.2017
14:00 - 15:30
10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau


lecturer: Martin Moosbrugger
sws: 1
lv-no.: 2571153